top of page

Boka klubbens båttrailer

Båtklubben har en båttrailer som kan lånas. Kontakta Ulla Wetterdal Wessman. Den får dock endast användas inom området eftersom den inte uppfyller alla krav för transport på allmän väg. Maxlast är 540 kilo.

batvagn_3.jpg
bottom of page