top of page

Båtklubben är belägen vid Näshultasjön i Näshulta-Österby Samfällighetsförenings område. I samband med bildandet av samfällighetsföreningen bildades även Näshulta-Österby Båtklubb. Att den inte kunde ingå i samfälligheten berodde på att alla fastigheter inte har tillgång till en båtplats vilket är en förutsättning för att kunna bilda en gemensamhetsanläggning. Klubbens stadgar hittar du här.

Båtklubben är öppen för alla som vill ha tillgång till en båtplats vid någon av de två bryggor med Y-bommar som finns vid Båtudden. Totalt finns 75 platser.

Hyran för båtplats är för närvarande 900 kr per år.

 

En ramp finns att tillgå för iläggning och upptag av båt. Parkering av bil/trailer ska ske på där för avsedda platser och får inte ske på vägen.

Finns det lediga båtplatser?

Ytterligare information och svar på om det finns lediga båtplatser lämnas av båtklubbsansvarig.

 

I samband med att plats hyrs ska ett kontrakt fyllas i och undertecknas. Den som önskar hyra plats rekommenderas att fylla i uppgifterna och sända dessa till båtklubbsansvarig.

Uppsägning av båtplats görs till genom att maila till styrelsen.nashultabatklubb@gmail.com alternativt genom att kontakta Ulla Wetterdal Wessman.

båtplats.jpg

Båttrailer

Klubben har en båttrailer som kan lånas av båtklubben.

Den får dock endast användas inom området eftersom den inte uppfyller alla krav för transport på allmän väg. Maxlast är 540 kilo.

Möjlighet finns även till vinterförvaring av sin båt på udden men det sker på ägarens eget ansvar. Det är under sommarhalvåret inte tillåtet att på eget bevåg förankra och låsa båt på annat ställe än på förhyrd båtplats.

Ett sopkärl finns uppställt i anslutning till parkeringen under sommarhalvåret där avfall ska läggas så att vi får en snygg och trivsam miljö att vistas i. 

batvagn_3.jpg
bottom of page