top of page

Valberedningen

valberedn.png
Valberedningen

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen.
 

Som medlem i valberedningen ska du:

  • I god tid inför stämman ta kontakt med styrelsen för att få info om medlemslista och vilka uppdrag som ska tillsättas

  • Ha kontakt med medlemmarna för att hitta lämpliga kandidater till uppdragen

  • Till styrelsen, minst två månader före stämman, sända lista på personer som föreslås till val så att det kan sändas ut med kallelse

  • På stämman föreslå personer för val till uppdragen

bottom of page