top of page

Här finns de dokument som är av vikt för båtklubben och dess verksamhet. Dokument innehållande personuppgifter publiceras inte pga GDPR. Vill du ta del av dessa kontakta sekreteraren,

bottom of page