top of page

Underhålls-  och investeringsplan

Styrelsen har tagit fram ett dokument som visar kommande underhållskostnader samt förslag på investeringar de närmsta femton åren (2022-2037).


Gällande underhållskostnaderna är dessa styrelsens uppskattningar baserat på tidigare kostnader , kostnadsökningar över tiden samt intagna offerter.  

Förslag på investeringar är endast förslag från styrelsen och är ej beslutade.

Aktuell plan hittar du här.

bottom of page