top of page

Årsstämmohandlingar

På denna sida finns de handlingar som framlagts vid årsstämmor från år 2017 och framåt. På grund av GDPR publicerar vi inte dokument innehållande personuppgifter. För tillgång till dessa dokument vänligen kontakta sekreteraren.

bottom of page